E-güven e-imza Demo


E-güven e-imza sistemlerininKayıt Makamıdır.E-güven tarafından yetkilendirilmiş kimlik doğrulama ve e-imzabaşvurularının alındığı güvenli doğrulama merkezidir.

E-imza başvurusu için: http://www.ankaraimza.com/basvuru-yap/ adresinden özel kod ile ön e-imza başvurlarınızıyapabileceksiniz.

Yetkili personellerimiztarafından e-imza başvurlarınız alınıp,kimlik doğrulamarı yapılıp,kurulumişlemleriniz güvenli ortamda tamamlanacaktır.


E İMZA NEDİR?

E-İmza, başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle bağlantısı bulunan  kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

E İMZANIN YASAL GEÇERLİLİĞİ VAR MIDIR?

E-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E İMZAMI NERELERDE KULLANABİLİRİM?

E-İmzanızı;

  • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz;
  • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr),
  • E-İmzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…),
  • MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,
  • Banka talimatlarının gönderilmesinde,
  • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
  • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
  • Elektronik arşivin e-İmzalanmasında,
  • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,

E-güven e-imza sistemlerinin Kayıt Makamıdır.E-güven tarafından yetkilendirilmiş kimlik doğrulama ve e-imza başvurularının alındığı güvenli doğrulama merkezidir.

E-imza başvurusu için: http://www.ankaraimza.com/basvuru-yap/ adresinden özel kod ile ön e-imza başvurlarınızı yapabileceksiniz.

Yetkili personellerimiz tarafından e-imza başvurlarınız alınıp,kimlik doğrulamarı yapılıp,kurulum işlemleriniz güvenli ortamda tamamlanacaktır.