MailBordro


İnsan Kaynaklarında e-Dönüşüm.

MailBordro, işletmelerin her ay düzenledikleri ve çalışana imzalatarak teslim ettikleri ücret pusulalarının yasal kayıtlı elektronik posta hesaplarına (KEP) iletilmesi ve elektronik ortamlarda saklanması için geliştirilmiş bir bilgisayar programıdır.

4587 nolu İş Kanunu Md. 37 ; - İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Neden Kilim Soft MailBordro ile ücret pusulalarını göndermelisiniz ;

·        Ücret pusulalarını yazdırmak , çalışanlara dağıtmak , imza karşılığı geri almak gibi süreçleri yasal geçerli elektronik ortamda yaparak zamandan kazanırsınız.

·        KEP sisteminden gönderilen iletiler yirmi yıl elektronik ortamda güvenle saklanır. Arşivleme maliyetinden kazanırsınız.İhtiyacınız olan belgeye hızlıca ulaşabilirsiniz.

·        İş Mahkemelerinde kesin delil olan ücret pusulalarında deformasyon ile oluşan imza vb sorunları yaşamazsınız. İş Mahkemelerinde belgeleriniz kesin delil niteliği taşır. 

·        Ücret pusulasını doğru kişiye gönderdiğinize emin olursunuz. Bir başka kişi tarafından okunmayacağına emin olursunuz.

·        MailBordro , Logo Bordro Plus ve Netsis Bordro uygulamalarında kayıt edilen puantaj bilgilerini otomatik okur ve pdf dosyasını oluşturur. Kullanıcının ek bir çaba sarfetmesi gerekmez. Kolay kullanımlıdır.

Kilimsoft Türkiye’ de KOBI grubunda yer alan işletmelerin süreçlerini iyileştirici yazılım çözümleri geliştirmek için 2007 yılında kuruldu. Teknolojiyi ve iş hayatında ki gelişmeleri yakından takip eden , öğrenen ve uygulayan uzman bir kadro ile çalışan Kilimsoft son yıllarda Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden biri olan e-dönüşüm ve mobil uygulamalar konusunda işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırıcı bilgisayar programları geliştiriyor.

Kobi ‘ler için geliştirdiğimiz çözümler , Logo ve Netsis uygulamaları ile entegre çalışıyor. Kobileri Türkiye’ nin en güçlü yazılım ürünleri ile buluştururken özel iş süreçlerini çözümleyecek ek yazılımlar geliştirerek fiyat ve verimlilik açısından en doğru çözümleri üretiyoruz.

Kilimsoft ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için www.kilimsoft.com ziyaret edebilirsiniz.