Net Saha


Windows işletimsistemli mobil cihazlarla uyumludur, Offline olarak Müşteri Siparişi,  Satış Faturası, İade Faturası kesebilme,Alınan Müşteri Siparişleri veyaSatış faturası  kayıtlarını internetinolduğu herhangi bir ortamdan ya da DATA hattı üzerinden veri transferi, Sipariş veya satışesnasında anlık olarak eklenmek istenilen ürünün seçilen müşteriye hangitarihlerde hangi fiş ile ne kadar fiyata satıldığı bilgisine erişebilme,Müşterilerin cari bakiyelerini yürüyen bakiye şeklinde online veya offlineolarak görüntüleyebilmekte istenilirse hareket kayıtlarındaki faturadetaylarına anında online Veya offline görüntüleme, Depodan Araca Ürün Yükleme,Araçtan Depoya Ürün boşaltma, Depodan Depoya Ürün transferi, Sahada online olarak araçtan Aracaürün transferi, Taban fiyat ve tavan fiyat Tanımlayabilme. Cari risk bilgisigörüntüleyebilme, Transfer Modülü ile Alınmış olan sipariş kesilmiş olan Faturaveya alınan tahsilat bilgilerini saniyeler içinde Merkez Saha Konsolunagönderebilme.

Rapor modülü ile

1-       Online Depo Bakiyesi,

2-       Online Tüm CariHareketlerini görüntüleyebilme,

3-       Kesilmiş ve Aktarılmamışfatura listesi görüntüleyebilme,

4-       Kesilmiş ve Aktarılmamışsipariş listesi görüntüleyebilme,

5-       Merkeze aktarılmış Siparişve Fatura Kayıtlarını görebilmek,

6-       Günlük Tahsilat Raporu,

7-       Günlük Satış Raporu,

8-       Online Olarak TeslimDetaylı Sipariş icmali,

9-       Stok cari analiz raporu,

10-     Tarih aralıklı plasiyer tahsilatraporu alabilmektedir.

Logo Net Saha (SICAK/SOĞUK SATIŞ) Otomasyonu Fiyat Listesi

                      GO/GO3          TIGER

                       3.800               6.700

2 Kull.ilave        800                1.500

5 Kull.İlave      2.000               3.250

10 Kull.İlave    4.000               6.500

 

Net Mühendislik, müşterilerine muhasebe yönetiminden, tedarik zincirine, planlamadan satın almaya, malzeme yönetiminden üretime, finans yönetiminden insan kaynaklarına uzanan uçtan uca bütünleşik çözümler sunmaktadır.

Vizyonumuz müşterileri için dünyayı küçültürken işini büyütebilecek çözümleri üretmektir. Bu kapsamda şirketimiz, alıcı ve tedarikçiler için B2B (işten işe) portallar ve e-iş uygulamaları ile gerçek zamanlı bilgi alışverişi sağlayan çözümler sunmaktadır. Net Mühendislik, Netsis’in sektöre ya da kuruma özel hazırlanmış dış yazılımlarla kolaylıkla entegrasyon sağlayabilen araçları sayesinde, birçok iş ortağının geliştirdiği niş çözümlerini uyarlayabilmekte ve özel yazılım ihtiyacı olan kurumlara hizmet vermektedir.

Net Mühendislik, internet ekonomisine uyumlu çözümleri ile e-iş mimarisini inşa etmekte olan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydeki ürün ve hizmet kalitesini de her geçen gün geliştirmektedir.

Firma hakkında detaylı bilgi için: http://netbt.com.tr