Finman

Finansal analizi yapılacak işletmenin, mali bilgileri web tabanlı olarak çalışan FIN-MAN yazılım programına bilanço ve gelir tablosu bilgileri elle veya excel ortamında yıllık veya iki yıllık olarak aktarılmaktadır. Aktarılan bilgilerden işletmenin karşılaştırmalı analizi, dikey analizi, oran analizi kendi sektörleriyle karşılaştırmalı olarak otomatik yapılmaktadır. Yapılan analizlerin yorumları girilen finansal bilgilere göre otomatik olarak yapılmakta ve veriler grafik, pasta vb. görsel yöntemlerle anlatılmaktadır. FIN-MAN tümüyle bir karar destek sistemi ve işleri kolaylaştıracak raporlar sunmak üzere bir destek sistemi olarak tasarlanmıştır. Program 1 yıllık üyelik temeli üzerine çalışmaktadır. Ürün alındıktan sonra firmalara özel şifreyle program hemen kullanılmaya başlanmaktadır.
Firma hakkında detaylı bilgi için: http://finman.com.tr/

Geliştiricinin Ürünleri

Sonuç bulunamadı!